Før din første akupunktur behandling

Det er en fordel, hvis du har behageligt og løstsiddende tøj på og sørger for at få noget at spise og drikke ca en time før behandlingen. Din første konsultation og behandling tager ca. 1 ½ – 2 timer. Vi bruger tid på en snak om dit aktuelle helbred. Jeg tager din puls og ser på din tunge (almindelige diagnoseredskaber i kinesisk medicin). Derefter får du akupunkturbehandling, det kan tage fra ca. 25 – 50 minutter. Der er musik, hvis du ønsker det og dæmpet belysning. Det virker meget afslappende og man kan let falde i let søvn under behandlingen og få sig en opfriskende powernap.

Helt generelt er det min erfaring, at vi opnår de bedste resultater, hvis der gives hyppige behandlinger i starten, så der i de første 2 uger gives 2-4 behandlinger. Derefter tilpasser vi behandlings-hyppigheden til de fremskridt, der er i dit helbred. Typisk vil det betyde, at vi trapper ned til én ugentlig behandling og hvis virkningen vedligeholdes med dette, sættes hyppigheden yderligere ned. Akupunkturens virkning opbygges gradvis, den kan ikke gives for hyppigt, men hvis der går for lang tid mellem behandlingerne, så kan virkningen af den forrige behandling være aftaget så meget, at man mere eller mindre må starte forfra og det vil vi naturligvis helst undgå.

Varigheden af et behandlingsforløb afhænger af dit helbred, dit energiniveau og hvordan du reagerer på akupunktur. Det er også af betydning i hvor høj grad du følger op på råd og hjemmeopgaver i forhold til livsstil, kost, motion m.m. Helt generelt så er problemer, der har varet kort tid relativt hurtigere at behandle ( måske 6 behandlinger), mens kroniske og mere udfordrende helbredsproblemer oftest tager længere tid at afhjælpe (mindst 10 behandlinger, ofte mere) og til tider blot kan holdes i ro med jævnlige behandlinger kontinuerligt. Det forekommer også, efter et forløb, at man kan have brug for kontinuerlig behandling, f.eks. 1 gang månedligt/ hv 2. måned, for at vedligeholde en virkning. Ligesom de fleste i øvrigt har glæde og gavn af jævnlige “tune-up” behandlinger, hvor fokus er at forebygge tilbagefald og stabilisere en opnået balance, f.eks. ved årstids-skift. 

Vil du vide mere? Så ring – 3011 7072 eller skriv til anne@akupunkturnu.dk