Før din første akupunktur behandling

Når vi har aftalt tidspunkt for din første konsultation, sender jeg en mail med to skemaer, som jeg gerne vil bede dig udfylde og medbringe på dagen. Det er en fordel, hvis du har behageligt og løstsiddende tøj på, og sørger for at have fået noget at spise ca en time før behandlingen. Din første konsultation og behandling tager ca. 1 ½ – 2 timer. Vi bruger den første halve time på at gennemgå de skemaer du medbringer og får en snak om dit aktuelle helbred. Jeg ser på din tunge og og tager din puls (almindelige diagnoseredskaber i kinesisk medicin). Derefter får du akupunktur-behandling, som tager fra 25 – 45 minutter. Der er musik, hvis du ønsker det og dæmpet belysning. Det virker meget afslappende og man kan let falde i let søvn under behandlingen og få sig en opladende powernap.

Der bør være (begyndende) virkning af behandlingen indenfor forholdsvis kort tid, og mindst efter 3-4 behandlinger.

Helt generelt er det min erfaring, at vi opnår de bedste resultater, hvis der gives hyppige behandlinger i starten, dvs de første 1-3 uger, hvor der gerne skal gives behandling to gange om ugen, og derefter tilpasser vi behandlingshyppigheden til de fremskridt, der er i dit helbred. Typisk vil vi efter 1-3 uger trappe ned til én ugentlig behandling og hvis virkningen kan vedligeholdes med dette, sættes hyppigheden efterfølgende yderligere ned. Akupunkturens virkning opbygges gradvis, den kan ikke gives for hyppigt, men hvis der går for lang tid mellem behandlingerne, så kan virkningen af den forrige behandling være aftaget så meget, at man mere eller mindre må starte forfra og det vil vi helst undgå.

Varigheden af et behandlingsforløb afhænger af dit helbred, dit energiniveau og hvordan du reagerer på akupunkturen og af i hvor høj grad du følger op på de råd og hjemmeopgaver du får i forhold til livsstil (kost, motion m.m.). Helt generelt, så er problemer, der har varet kort tid relativt hurtigere at behandle, mens kroniske og mere udfordrende problemer oftest tager længere tid at afhjælpe.

Hvis du har brug for det – kan du få en gratis halv times afklarende samtale – og en vurdering af hvordan du kan forvente et forløb vil blive for dig.