Før din første akupunktur behandling

Når vi har aftalt tidspunkt for din første konsultation, sender jeg en mail med to skemaer, som jeg gerne vil bede dig udfylde og medbringe på dagen. Det er en fordel, hvis du har behageligt og løstsiddende tøj på og sørger for at have fået noget at spise ca en time før behandlingen. Din første konsultation og behandling tager ca. 1 ½ – 2 timer. Vi bruger den første halve time, på at gennemgå de skemaer du medbringer og får en snak om dit aktuelle helbred. Jeg tager din puls og ser på din tunge (almindelige diagnoseredskaber i kinesisk medicin). Derefter får du akupunkturbehandling, det tager fra 25 – 45 minutter. Der er musik, hvis du ønsker det og dæmpet belysning. Det virker meget afslappende og man kan let falde i let søvn under behandlingen og få sig en opladende powernap.

Helt generelt er det min erfaring, at vi opnår de bedste resultater, hvis der gives hyppige behandlinger i starten, dvs de første 1-2 uger, er det optimalt med behandling to gange om ugen. Derefter tilpasser vi behandlings-hyppigheden til de fremskridt, der er i dit helbred. Typisk vil det betyde at vi efter 1-3 uger trapper ned til én ugentlig behandling og hvis virkningen kan vedligeholdes med dette, sættes hyppigheden efterfølgende yderligere ned. Akupunkturens virkning opbygges gradvis, den kan ikke gives for hyppigt, men hvis der går for lang tid mellem behandlingerne, så kan virkningen af den forrige behandling være aftaget så meget, at man mere eller mindre må starte forfra og det vil vi naturligvis helst undgå.

Varigheden af et behandlingsforløb afhænger af dit helbred, dit energiniveau og hvordan du reagerer på akupunktur og af i hvor høj grad du følger op på råd og hjemmeopgaver i forhold til livsstil, kost, motion m.m. Helt generelt så er problemer, der har varet kort tid relativt hurtigere at behandle, mens kroniske og mere udfordrende helbredsproblemer oftest tager længere tid at afhjælpe. 

Hvis du har brug for det – kan du få en gratis halv times afklarende samtale – og en vurdering af hvordan du kan forvente et forløb vil blive for dig.